Gladiator GT as

January 19th, 2010

Gladiator  skal motivere barn til samarbeid og respekt  gjennom fysisk aktivitet og inspirerende læring,

Gladiator GT as er sosiale entreprenører.
Vi ønsker å skape varige positive endringer, og bidra til bedre miljø, folkehelse og integrering.

Dette gjenspeiler seg i våre prosjekter og våre samarbeidspartnere.

Rommen Runners gutta på Fargerik Fotball på Valle 2009:

rommen_respekt

Comments are closed.