Home > Nyheter > Gladiator er nå i stallen til Ferd Sosiale Entreprenører!

Gladiator er nå i stallen til Ferd Sosiale Entreprenører!

September 7th, 2010

FerdFerd investerer i sosiale entreprenører som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Vi sakser fra ferd.no: Alle mennesker har et stort potensial i seg, gitt at de får de rette muligheter. Vi har derfor valgt å konsentrere vår innsats om å støtte utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker, og særlig barn og unge, skal kunne virkeliggjøre sine mål og oppleve at de har muligheter. 

Våre sosiale entreprenører

  • Har innovative løsninger på noen av samfunnets sosiale problemer
  • Bygger organisasjoner eller strukturer som løser oppgaver og utfordringer som hverken det offentlige eller markedet så langt har identifisert eller klart å løse.
  • Bidrar til at barn og unge utvikler seg og sitt potensial.
  • Er opptatt av de sosiale resultatene, men klarer å bruke den økonomiske bunnlinjen til å bygge strukturer som hjelper flest mulig, fortest mulig og gjør bedriften levedyktig over tid.

Vi tilbyr våre sosiale entreprenører kapital, vårt nettverk, og vår kompetanse innen forretningsutvikling og strategi. For at vi skal kunne bidra best mulig, og følge dem så tett som vi ønsker, har vi i første omgang valgt å konsentrere oss om prosjekter i Norge.

Les mer om Ferds Sosiale Entreprenører på: Ferdhttp://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=238;568

Comments are closed.